#SayaDigital Coach Ruzaini (Bro Rozek)

Apa Itu #SayaDigital

Gerakan #SayaDigital bertujuan meningkatkan kemahiran digital rakyat Malaysia dalam mendepani ekonomi digital. Dengan memacu masyarakat digital, #SayaDigital dapat mewujudkan kesedaran dalam teknologi digital, gaya hidup pintar dan peluang sama rata kepada masyarakat di bandar dan luar bandar Malaysia.

Objektif #SayaDigital

Mencetuskan kesedaran terhadap teknologi digital dan seterusnya mendedahkan rakyat kepada pelbagai inisiatif dan program ekonomi digital yang sedia ada bagi meningkatkan sosio-ekonomi.
Meningkatkan tahap kesediaan rakyat dalam penggunaan dan penguasaan teknologi digital dalam kehidupan harian.

Borang Pendaftaran